W poniższych przykładach pogrubiliśmy obowiązkowy fragment odwołania. Reszta jest opcjonalna. Całe odwołanie/link jest jedną linią - podział na wiersze ułatwia zrozumienie. UWAGA: Maksymalna długość całego adresu to 2048 znaków.

Jeśli chcesz sprawdzić status subskrybenta, adres wygląda tak:

https://www.implebot.net/api/?uid=UID_TWOJEJ_LISTY
&email=jan@kowalski.pl
&key=DYNAMICZNIE_WYGENEROWANY_KOD
&c=1

Jeśli subskrybent jest na liście, otrzymasz komuniakt:

OK:stauts:data_unixowa_zapisania_sie:data_unixowa_potwierdzenia