impleBOT pozwala personalizować mailingi na podstawowym i zaawansowanym poziomie.

Podstawowa personalizacja polega na wysyłaniu do każdego subskrybenta indywidualnych e-maili z jego adresem i ew. imieniem i nazwiskiem w polu DO (Odbiorcy). Podstawowa personalizacja jest procesem automatycznym, na który nie masz wpływu.

Podstawowa personalizacja to niezbędne minimum profesjonalnego systemu do masowego wysyłania e-maili, jakim jest impleBOT

Zaawansowana personalizacja daje Ci możliwość wstawienia dynamicznych danych do tematu i treści wysyłanych e-maili. Stosowanie zaawansowanej personalizacji jest bardzo zalecane ze względu na zwiększenie zaufania subskrybentów do wysyłającego.

impleBOT pozwala Ci wstawić następujące dane do e-maili:

 • {EMAIL} - flaga ta zostaje zastąpiona faktycznym adresem e-mail odbiorcy e-maila.
 • {IMIE} - flaga ta zostaje zastąpiona imieniem odbiorcy e-maila. Jeśli w bazie danych nie znajduje się imię odbiorcy, system wstawi w to miejsce alternatywny zwrot.
 • {IMIE_W} - flaga ta zostaje zastąpiona imieniem odbiorcy e-maila w przypadku wołacza. Wołacz jest automatycznie generowany na podstawie imienia odbiorcy. Jeśli w bazie danych nie znajduje się imię odbiorcy, system wstawi w to miejsce alternatywny zwrot zamieniony na wołacz.
 • {NAZWISKO} - flaga ta zostaje zastąpiona nazwiskiem odbiorcy e-maila. Jeśli w bazie danych nie znajduje się nazwisko odbiorcy, system usunie tę flagę.
 • {ADRES_IP} - flaga ta zostaje zastąpiona adresem IP, z którego odbiorca potwierdził zgode na wpisanie go na listę Twojego autorespondera. Jeśli chcesz w mailu upenić klienta, że masz jego zgodę na wysyłanie maili, możesz podać ten adres IP - to Cię dodatkowo uwiarygodni. Jeśli w bazie danych nie znajduje się nazwisko odbiorcy, system wstawi w to miejsce wyrażenie: brak danych.
 • {DATA} - flaga ta zostaje zastąpiona aktualną w momencie wysyłki datą w formacie 2011-09-13.
 • {GODZINA} - flaga ta zostaje zastąpiona aktualną w momencie wysyłki godziną w formacie 12:15.
 • 99105855216bd2f99cd4147106a91442 - Z ciąg_znaków będzie utworzyny skrót MD5. Ciąg_znaków może być dowolnym zestawem znaków a-z, A-Z, 0-9 oraz @ . _ -. Możliwe jest też umieszczenie w ciągu_znaków innych flag personalizacyjnych. Np. 42bb221e2572df4eac34bc51a5c925c5xyz} utworzy skrót MD5 z adresu e-mail subskrybenta oraz znaków "xyz". Flaga ta jest szczególnie przydatna w tworzeniu linków, które mają w bezpieczny sposób komunikować się z innymi stronami www i autoryzować subskrybenta - np. link z parametrami: ?email={EMAIL}&klucz=42bb221e2572df4eac34bc51a5c925c5xyz} pozwoli nam na stronie docelowej sprawdzić, że ktoś nie podszywa się pod subskrybenta.
 • {M_IMIE} - flaga ta zostaje zastąpiona Twoim imieniem.
 • {M_NAZWISKO} - flaga ta zostaje zastąpiona Twoim nazwiskiem.
 • {M_FIRMA} - flaga ta zostaje zastąpiona nazwą Twojej firmy. Jeśli w bazie danych nie znajduje się nazwa Twojej firmy, system usunie tę flagę.
 • {M_ULICA} - flaga ta zostaje zastąpiona nazwą ulicą i numerem domu, które podasz w ustawieniach. Jeśli w bazie danych nie znajdują się te dane, system usunie tę flagę.
 • {M_KOD} - flaga ta zostaje zastąpiona kodem pocztowym, który podasz w ustawieniach. Jeśli w bazie danych nie znajduje się kod pocztowy, system usunie tę flagę.
 • {M_MIASTO} - flaga ta zostaje zastąpiona nazwą miasta, którą podasz w ustawieniach. Jeśli w bazie danych nie znajduje się nazwa miasta, system usunie tę flagę.
 • {M_PANSTWO} - flaga ta zostaje zastąpiona nazwą państwa, która podasz w ustawieniach. Jeśli w bazie danych nie znajduje się nazwa państwa, system usunie tę flagę.
 • {M_NIP} - flaga ta zostaje zastąpiona NIPem, który podasz w ustawieniach. Jeśli w bazie danych nie znajduje się NIP, system usunie tę flagę. 
 • {UID} - zamieni się na numer listy
 • {EMAILKEY} - zamieni na dynamicznie wygenerowany klucz weryfikujący operację na danym adresie email na danej liście: md5(EMAIL_SUBSKRYBENTA.KLUCZ_API_DANEJ_LISTY) - zmienna ta działa również w MultiMailingach tworząc klucz właściwy do listy, na której jest subskrybent. Ta flaga przydaje się w zaawansowanym Marketing Automation.
 • {POLE_1} - Flaga ta zostanie zastąpiona w treści lub temacie wiadomości zawartością dodatkowego pola pole_1 podanego w danych subskrybetna. Jeśli pole_1 jest puste, flaga ta zostanie usunięta.pole_1 może zawierać dowolny tekst nie dłuższy niż 255 znaków. Może to być np. numer telefonu, FAXu, hasło lub inna informacja podana przez subskrybenta. W tym celu można w formularzu w metodzie POST dodać:

  < INPUT type="text" name="pole_1" >

  Może to być również informacja zdefiniowana przez nas, np:

  < INPUT type="hidden" name="pole_1" value="Jakaś informacja" >

  metodzie GET wystarczy do odwołania www dodać zmienną:

  &pole_1=Jakaś_informacja

 • {POLE_2}{POLE_3}{POLE_4}{POLE_5} - jw., analogicznie. 
 • {NOTE} - zostanie zamienione napierwszą notatkę powiązaną z subskrybentem na danej liście.
 • {LINK_1} - Flaga ta zostanie zastąpiona w treści (temacie nie) wiadomości linkiem, o ile go zdefiniowano tworząc wiadomość/mailing. W treści linku można umieszczać powyższe flagi personalizujące, np. https://www.imple.pl/?imie={IMIE} Liczba kliknięć zostanie wyświetlona pod danymi danej wiadomości/mailingu na liście. System zlicza tylko 1 kliknięcie każdego subskrybenta, nawet jeśli jedna osoba kliknęła wielokrotnie.
 • {LINK_2}{LINK_3} - jw., analogicznie. 
 • {P:opcja dla Panów/Opcja dla Pań}- Flaga zostanie zastąpiona jedną z opcji po dwukropku, tj. jeżeli subskrybent jest mężczyzną to będzie wyświetlana opcja pierwsza, a jeśli kobietą to druga. Przykład : {P:Drogi/Droga} - w przypadku panów wstawiony zostanie słowo 'Drogi' a pań 'Droga'. Płeć subskrybenta jest ustalana na podstawie końcówki imienia w momencie zapisu na listę według zasad gramatyki polskiej.
 • {COMMERCIALPERM}  i  {/COMMERCIALPERM} - treść pomiędzy tymi flagami wyświetli się tylko osobom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie treści handlowych. Więcej.
 • {NOCOMMERCIALPERM}  i  {/NOCOMMERCIALPERM} - treść pomiędzy tymi flagami wyświetli się tylko osobom, które NIE wyraziły zgody na otrzymywanie treści handlowych. Więcej.

Tagi te możesz stosować w treści e-mail'a, temacie, nagłówkach i stopkach.

Przykład:

{P:Drogi/Droga} {IMIE_W},

Dziękuję Ci za zapisanie się na mój kurs mailowy.
Dziękuję za informację, że interesuje Cię:
{POLE_1}

W ciągu kolejnych dni prześlę Ci pierwszą lekcję wraz z zadaniami.
Od czasu do czasu otrzymasz dodatkową bonusową lekcję poświęconą
naszemu wspólnemu hobby.

Pozdrawiam serdecznie>
{M_IMIE} {M_NAZWISKO},
{M_FIRMA}

P.S.Mam też dla Ciebie specjalną ofertę, {COMMERCIALPERM}tutaj: {LINK_1}{/COMMERCIALPERM}{NOCOMMERCIALPERM}której nie mogę Ci pokazać, bo nie {P:wyraziłeś/wyraziłaś} zgody na inf. handlowe. Zgodę możesz wyrazić tutaj: {RLINK} - a potem kliknij tutaj: {READONLINE}{/NOCOMMERCIALPERM}

W ramach personalizacji można również do mailing'u załączać śledzenie linków - więcej na ten temat jest w zakładce dodaj mailing i dodaj wiadomość. Oczywiście możesz zapytać Po co ? Przecież samemu możesz wpisać link. Rzecz w tym, że wpisując link za pomocą tagu możemy podać ci statystyki kliknięć w poszczególne linki. System zlicza tylko 1 kliknięcie każdego subskrybenta, nawet jeśli jedna osoba kliknęła wielokrotnie. W śledzonych linkach również możesz użyć tagów personalizujących,

np. https://www.imple.pl/?imie={IMIE}

Linków nie można umieszczać w temacie.