Są trzy sposoby na dodanie nowego subskrybenta do Twojego autorespondera.

  1. Panel - ta opcja jest zawsze włączona. Pozwala ona na dodawanie nowych subskrybentów za pomocą formularza dodaj subskrybenta w panelu.Opcja przydatna jest wtedy, gdy chcesz mieć całkowitą kontrolę nad tym, kto się zapisuje na Twoją listę. Jeśli np. stworzyłeś kurs przeznaczony tylko dla wybranych osób, możesz samemu wpisywać odpowiednie osoby.
  2. Metoda POST (formularz www) - ta opcja jest domyślnie włączona, można ją wyłączyć. Pozwala ona na samodzielne wpisywanie się na listę subskrybentów za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.Generator formularzy znajdziesz w rozdziale Dodawanie subskrybentów metodą POST.
  3. Metoda GET (odwołanie www) - ta opcja jest domyślnie wyłączona, można ją włączyć. Jest to opcja zaawansowana, przeznaczona dla osób, które wykorzystują autoresponder (głównie) jako wsparcie systemów e-commerce.Opcja ta pozwala wpisać nowego subskrybetna na listę za pomocą odwołania www. Więcej w rozdziale Dodawanie subskrybentów metodą GET.