Możesz zmienić sposób zapisu Twoich subskrybentów na listę adresową. Jeżeli nie wiesz, o co w tym chodzi pozostaw włączoną opcje POST - oznaczającą zapis na podstawie formularza.

Dodawanie subskrybentów za pomocą formularza jest domyślnie włączone, można to zmienić na stronie startowej w panelu. Opcja ta pozwala na samodzielne wpisywanie się na listę subskrybentów za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.

Dodwanie subskrybentów metodą POST impleBOT Dodwanie subskrybentów metodą POST impleBOT Dodwanie subskrybentów metodą POST impleBOT

Gotowe skrypty do formularzy znajdziesz w zakładce "start"

Dodwanie subskrybentów metodą POST impleBOT

Natychmiastowe weryfikowanie poprawności danych

Kod weryficujący poprawność danych jest zawarty w powyżej podanych formularzach.

Otwieranie w nowym oknie

Jeśli chcesz, aby po wysłaniu formularza potwierdzenie otwierało się w nowym oknie, dodaj do flagi parametr target="_blank"

Dodwanie subskrybentów metodą POST impleBOT

"Skąd o nas wiesz?"

Jeśli chcesz, aby subskrybenci sami mówili Ci, skąd się dowiedzieli o Twojej liście, możesz zastąpić fragment formularza:

<INPUT name="source" type="hidden" value="xyz">

Rozwijaną listą w postaci:

Dodwanie subskrybentów metodą POST impleBOT

Oczywiście opcje mogą być dowolne. Rezultat wygląda tak:

Możesz też użyć pola, w które subskrybent sam wpisze źródło wiedzy o Twojej liście:

Dodwanie subskrybentów metodą POST impleBOT

I rezultat:

Możesz też dodać do formularza pole TEXTAREA o parametrze name="note" na wpisanie dłuższej treści (Notatki) - np. zapytania ofertowego, opinii itd. Maksymalna długość notatki to 65 tys. znaków (65KB). Możesz ją ograniczyć za pomocą parametru maxlength="LICZBA-ZNAKOW".