Jest to diagram złożony z 5 wybranych (może być mniej) wykresów obrazujących źródła zapisu. Chodzi tu o wartość pola źródło w formularzu zapisu. Pierwsza statystyka procentowa wskazuje procentowy udzial danego źródła we wszystkich zapisach. Druga pokazuje procentowy udział danego źródła w stosunku do sumy wyświetlanych źródeł zapisu. Wybór kilku wykresów możesz wykonać klikając myszką na opcje przytrzymując klawisz Ctrl.

Raporty impleBOT Raporty impleBOT Raporty impleBOT