Większość programów pocztowych i tzw. WebMaili (programów pocztowych on-line, jak gmail.com) nie wyświetla domyślnie obrazków pobieranych z zewnętrznego serwera - tj. dodanych do maila w postaci <*img src="https://adres_pliku_graficznego>. Bez * (gwiazdki przed "img")

Jeśli więc chcesz wyświetlić obrazek w treści wiadomości, najlepiej jest:

  1. W zakładce Załączniki wgrać go na nasz serwer.
  2. Tworząc wiadomość autorespondera lub mailing wybrać w obszarze Załączone pliki: dany obrazek z listy - możesz dodać 10 obrazków.
  3. Następnie (tylko w treści HTML!) w miejscu, gdzie ma się pojawić obrazek wpisujesz po prostu {IMG_1}, {IMG_2} ... {IMG_10}. Nasz system robi resztę.