Mail aktywny jest wysyłany w kolejce.

Mail nieaktywny nie jest wysyłany - system traktuje go, jak szkic.