Notatki umożliwiają dodanie do danych subskrybenta notatek - zarówno notatek subskrybenta na etapie zapisywania się na listę, jak i w przyszłości notatek osoby zarządzającej listą. Notatki są powiązane nie tylko z numerem subskrybenta na konkretnej liście, ale również z jego adresem e-mail. W ramach konta MANAGER zobaczysz więc notatki powiązane z konkretnym adresem e-mail z wszystkich Twoich list.

W przeciwieństwie do dodatkowych pól, które mają limit 255 znaków, notatka może być długa - ok. 10 tysięcy słów.

Notatki idealnie nadają się do zbierania opinii, zapytań ofertowych itp. Treść oryginalnej notatki dodanej w trakcie dodawania subskrybenta na listę zobaczymy od razu na liście subskrybentów:

Otrzymamy ją też e-mailem, jeśli aktywowaliśmy powiadomienia o nowych subskrybentach.

Dotyczy kont MANAGER: Ponieważ notatki są przypisane do konkretnego adresu e-mail a nie tylko do numeru subskrybenta, jeśli mamy więcej notatek przypisanych do danego adresu na różnych listach, na liście pojawi się link umożliwiający podejrzenie ich wszystkich wraz z informacją kto, gdzie i kedy wprowadził te notatki.

Notatki można dodać za pomocą formularza na stronie www dodając do niego pole TEXTAREA z parametrem name="note"

Za pomocą API wystarczy do dodać pole &note=Treść notatki. Jeśli korzystasz z metody GET w API, zalecamy dodanie notatki na końcu, ponieważ dla metody GET adres oraz parametry nie mogą przekroczyć 2048 znaków. Dodatkowo treść notatki powinna być zakodowana do wysyłania metodą GET, np. funkcją urlencode('Tresc notatki'); w PHP.

Treść notatki można umieścić w treści maila za pomocą flagi {NOTE} - poczytaj o personalizacji.