Nazwa listy będzie podawana w prośbie o potwierdzenie zgody na wpisanie do autorespondera oraz na dole każdego maila, w informacji o sposobie rezygnacji z listy.