Import e-maili bez potwierdzenia wiąże się z dużym ryzykiem importu bazy spamerskiej - dlatego przyjęliśmy rygorystyczne zasady dot. importu. Najważniejsza jest ochrona wiarygodności całego systemu.

Importu bazy można dokonać na następujących zasadach:

Importować można WYŁĄCZNIE bazy pozyskane poprzez samodzielne zapisywanie się osób do importowanej bazy.

Zaimportowanie bazy kupionej (nie ważne gdzie) lub pozyskanej innymi metodami (np. harvest) skutkować będzie nieodwracalną blokadą konta BEZ prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany abonament.

Prawo importu przypada WYŁĄCZNIE Użytkownikom, którzy opłacili ROCZNY abonament impleBOT lub impleBOT MANAGER.

Jeśli posiadasz konto MANAGER, importu dokonasz sam tutaj. Jeśli opłaciłeś/aś konto impleBOT, masz 30 dni na zgłoszenie listy do importu licząc od dnia opłacenia rocznego abonamentu.

Każde opłacenie rocznego abonamentu daje Ci prawo importu bazy.

Manager otrzyma dodatkowe kredyty do importu, które można rozłożyć na wiele importów. Zwykłe konto impleBOT prawo jednorazowego importu.

Wielkość bazy, którą można zaimportować zależy od wybranego abonamentu:

 1. Zwykłe konto impleBOT - do 1 000 adresów
 2. impleBOT MANAGER 5 - do 5 000 adresów.
 3. impleBOT MANAGER 50 lub 100 - do 30 000 adresów.

W przypadku zwykłych kont impleBOT, niewykorzystany limit przepada. W przypadku MANAGERa limit dotyczy całego MANAGERa, a nie każdego z kont.

Przypominamy, że MANAGER może swobodnie i bez potwierdzania przenosić subskrybentów pomiędzy swoimi kontami. Co pozwala zaoszczędzić kredyty, gdybyś chciał zaimportować te same adresy na różne listy.

Baza do zaimportowania może mieć formę adresów e-mail po jednym na linię.

Baza do zaimportowania może mieć formę pliku TXT/CSV według następujących zasad:

 1. po jednym rekordzie na linię
 2. dane w rekordzie oddzielone przecinkami lub innym separatorem (;, | itd.)
 3. dane bez cudzysłowów, apostrofów itp.
 4. kodowanie pliku UTF-8.
 5. do wykorzystania następujące pola: imie, nazwisko, e-mail, adres IP, źródło danych, pole 1, pole 2, pole 3, pole 4, pole 5, data zapisu, data potwierdzenia
 6. Data zapisu i data potwierdzenia nie będące datą unixową, zostaną zamienione na datę unixową za pomocą funkcji PHP strtotime.
 7. nie trzeba wykorzystać wszystkich pól,
 8. kolejność pól może być dowolna,

Przykład:

Jan,Kowalski,jan@kowalski.pl,127.127.127.127,formularz,X,Y,Z,Q,W
Piotr,Nowak,piotr@nowak.pl,192.168.0.1,reklama,F,S,D,Q,S
itd.

 

Poniższe informacje dotyczą TYLKO właścicieli zwykłych kont impleBOT. MANAGER importuje bazę samodzielnie https://www.implebot.net/manager/import.

 

Dodaj listę pól w 1 linii pliku do importu.

Np.

IMIE,NAZWISKO,EMAIL,ADRES IP,ZRODLO,POLE1,POLE2,POLE3,POLE4,POLE5 Jan,Kowalski,jan@kowalski.pl,127.127.127.127,formularz,X,Y,Z,Q,W Piotr,Nowak,piotr@nowak.pl,192.168.0.1,reklama,F,S,D,Q,S itd.

Wgraj bazę do załączników konta impleBOT, do którego ma zostać zaimportowana.

W celu weryfikacji, że jesteś właścicielem konta i zabezpieczenia danych osobowych osób znajdujących się w Twojej bazie.

Baza wysłana emailem NIE zostanie zaimportowana.

Następnie należy wysłaćdo nas e-mail

Na adres: biuro@implebot.pl

TYTUŁ: Import bazy do konta X

Gdzie X oznacza numer konta impleBOT.

W e-mailu BEZWZGLĘDNIE musi znaleźć się następująca treść:

Oświadczam, że jako właściciel konta X, zgłaszam do zaimportowania bazę subskrybentów pozyskanych zgodnie z polskim prawem poprzez samodzielny zapis każdego subskrybenta do tej bazy z prawem do przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Oświadczam, że baza NIE została kupiona ani pozyskana bez wiedzy osób w niej się znajdujących, np. poprzez harvest adresów e-mail ze stron www. Oświadczam też, że wiem, iż poświadczenie nieprawdy w powyższym skutkować będzie nieodwracalną blokadą ww. konta impleBOT bez prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany abonament. Oświadczam, że baza do zaimportowania została dodana do załączników ww. konta pod nazwą: NAZWA_PLIKU

Brak tej treści, lub jej modyfikacja spowoduje odrzucenie importu. Oczywiście X i NAZWA_PLIKU należy zamienić na numer listy oraz nazwę pliku wgranego do Załączników konta impleBOT.

Po zaimportowaniu bazy zostaniesz o tym powiadomiony.