W poniższych przykładach pogrubiliśmy obowiązkowy fragment odwołania. Reszta jest opcjonalna. Całe odwołanie/link jest jedną linią - podział na wiersze ułatwia zrozumienie. UWAGA: Maksymalna długość całego adresu to 2048 znaków.

Opcja ta pozwala wpisać nowego subskrybetna na listę za pomocą odwołania
www w postaci:

https://www.implebot.net/api/?uid=UID_TWOJEJ_LISTY
&email=jan@kowalski.pl
&key=DYNAMICZNIE_WYGENEROWANY_KOD
&firstname=Jan
&lastname=Kowalski
&ip=255.255.255.255
&source=xyz
&custom_1=pole_dodatkowe_1
&custom_2=pole_dodatkowe_2
&custom_3=pole_dodatkowe_3
&custom_4=pole_dodatkowe_4
&custom_5=pole_dodatkowe_5
&note=Notatka

Elementy opcjonalne:

 1. &firstname=Jan - imię osoby wpisywanej na listę.
 2. &lastname=Kowalski - nazwisko osoby wpisywanej na listę.
 3. &ip=255.255.255.255 - adres IP osoby wpisywanej na listę. Adres IP osoby odwiedzającej
  Twoją stronę jest zapisany w zmiennej $REMOTE_ADDR.
 4. &source=xyz - źródło adresu. Zdefiniowanie źródła pozwoli
  Ci śledzić, skąd są dane osóby na Twojej liście. Źródło nie może zawierać polskich znaków i
  spacji.
 5. &custom_1=Jakaś_informacja - dodatkowe informacje, patrz Personalizacja.
 6. &custom_2=, &custom_3=, &custom_4=, &custom_5= - jw., analogicznie.
 7. &note=Notatka - treść notatki
Jeśli chcesz, aby subskrybent nie musiał potwierdzać subskrypcji, musisz aktywować usługę impleBOT TRUSTED na konkretnej liście. Następnie do adresu dodać: &commercialperm=0 (brak zgody na informacje handlowe, domyślne) lub &commercialperm=1 (zgoda na informacje handlowe)