Raporty dostarczają informacji o wysyłce wiadomości , mailingu, zapisach, potwierdzeniach, rezygnacjach w skali miesiąca i roku. Wyliczane są też podstawowe średnie dzienne i miesięczne. Dane z każdego wykresu można pozyskać w postaci pliku typu .XML. Uwaga dane do plików są aktualizowane raz dziennie, co oznacza , że dzień bieżący będzie pokazywał z reguły brak ruchu na liście!.

Raporty: wysyłka autoresponsderów i mailingów

Ten raport składa się z 3 wykresów: Pierwszy to wysyłka - tj, ilość wysłanych wiadomości autorespondera dziennie w danym miesiącu lub miesięcznie w danym roku Drugi to mailing - tj, ilość wysłanego mailingu dziennie w danym miesiącu lub miesięcznie w danym roku Trzeci to rezygnacja -tj, ilość subskrybentów, którzy zrezygnowali dziennie w danym miesiącu lub miesięcznie w danym roku Przy opisie wykresu mamy średnią dzienną lub miesięczną.

Raporty impleBOT Raporty impleBOT

Raporty: metody pozyskiwania subskrybentów

To kolejne 3 wykresy wraz ze średnimi i procentami Pierwszy to zapisy i potwierdzenia - tj. ilość subskrybentów , którzy się zapisali i tych którzy potwierdzili subskrypcję. Dodatkowo średnie dzienne lub miesięczne. Procenty koło średniej potwierdzenia obrazują ile z pośród zapisujących się potwierdza subskrypcję (procent zapisów jest tu zawsze 100%) Drugi wykres to zapisy rozbite na metody zapisu:

  • formularz - subskrybent zapisuje się metoda POST poprzez formularz zapisu
  • email - subskrybent zapisuje się wysyłając e-maila na adres XXXXX@freebot.pl, gdzie XXXXX oznacza UID Twojej listy
  • get - subskrybent zostaje zapisany przy pomocy metody GET
  • panel - subskrybent zostaje wpisany na listę poprzez panel administracyjny (wtedy sam go zapisujesz opcja dodaj subskrybenta)
  • lista - subskrybent został zaimportowany z listy (opcja na razie nie dostępna)
  • co-reg - subskrybent zapisał się na listę dzięki systemowi co-rejestracji

Procenty obok średnich obrazują udział danej metody w stosunku do całości zapisów. Trzeci wykres to uszczegółowienie metody ko-rejestracji (co-reg) - patrz ustawienia. Mamy tu ilość wyświetleń zachęty do zapisania się na Twoją listę mailingową, ilość zapisów i ilość potwierdzeń. Procentowe dane odnoszą się do ilości wyświetleń (zawsze 100%).

Raporty impleBOT Raporty impleBOT

Raporty: źródła pozyskiwania subskrybentów

Jest to diagram złożony z 5 wybranych (może być mniej) wykresów obrazujących źródła zapisu. Chodzi tu o wartość pola źródło w formularzu zapisu. Pierwsza statystyka procentowa wskazuje procentowy udzial danego źródła we wszystkich zapisach. Druga pokazuje procentowy udział danego źródła w stosunku do sumy wyświetlanych źródeł zapisu. Wybór kilku wykresów możesz wykonać klikając myszką na opcje przytrzymując klawisz Ctrl.

Raporty impleBOT Raporty impleBOT