Potwierdzenie po rezygnacji

Po tym, jak ktoś potwierdzi chęć wpisania się na Twoją listę (kilkając na link w wysłanym mu przez nas e-mailu), wyświetlimy mu standardowy komunikat.

Jeśli zdefiniujesz adres przekierowania, po 5 sekundach przekierujemy go na ten adres.

Tematy

Zmodyfikowano 7 months ago (2019-06-17)

Top