Alternatywny zwrot

Wartość tego pola zastąpi {IMIE} w temacie lub treści e-maila, jeśli w bazie danych nie znajduje się prawdziwe imię subskrybenta.

Więcej informacji w rozdziale Personalizacja.

Zmodyfikowano 8 months ago (2019-06-17)

Top