W tej części możesz zmienić nazwę listy, pole OD, link do polityki prywatności, zwrot alternatywny, wybrać metodę zapisu, zdecydować czy po ostatniej wiadomości subskrybent ma pozostać aktywny, sformułować list pożegnalny.

Nazwa listy - nazwa, która będzie się wyświetlać w komunikatach i e-mailach systemowych informując subskrybenta jakiej listy adresowej dotyczą operację których dokonuje, np. zapis, potwierdzenie.

Pole OD - treść tego pola zostanie wstawiona do Twoich wiadomości i mailingu w miejsce, które subskrybent widzi jako nadawcę e-mail'a.

Polityka prywatności - tutaj wpisz adres URL swojej polityki prywatności.
UWAGA: Wpisanie adresu polityki prywatności na cudzym serwisie (np. http://www.cneb.pl/a/polityka_prywatnosci.html) jest podstawą do blokady konta.

Alternatywny zwrot - Treść, która zostanie wpisana zamiast {IMIE} jezeli w bazie nie będzie wpisu dla danego subskrybenta.

Po ostatniej wiadomości subskrybent ma pozostać aktywny - to pole ustala czy subskrybent po otrzymaniu ostatniej wiadomości z kolejki autorespondera otrzyma nowo dopisane wiadomości czy też nie.

List pożegnalny - Treść tego e-maila zostaje wysłana kiedy subskrybent rezygnuje z subskrypcji. Temat tej wiadomości jest ustalony na "Twoja rezygnacja została przyjęta". W treści najlepiej podziękować za dotychczasową subskrypcję.

Ustawienia impleBOT Ustawienia impleBOT