Open Rate to po polsku wskaźnik otwarć. Teoretycznie wskaźnik ten powinien informować Cię o tym, ilu odbiorców danego e-maila go otworzyło. W praktyce jednak wskaźnik ten pokazuje bardzo zaniżoną wartość w stosunku do faktycznej liczby osób, które otworzyły e-mail.

Możliwa jest sytuacja, w której system zarejestrował więcej kliknięć na jeden z linków niż otwarć e-maila, co teoretycznie powinno być niemożliwe.

impleBOT.pl automatycznie śledzi wskaźnik Open Rate we wszystkich e-mailach ze zdefiniowaną treścią HTML.

Ponieważ dokładnie wiemy, który subskrybent otworzył e-mail, zliczymy każde otwarcie tylko 1 raz.

Wskaźnik Open Rate znajdziesz na liście mailingów, jeśli system zliczył przynajmniej 1 otwarcie oraz wkrótce na liście wiadomości autorespondera.

Niestety obecnie nie ma możliwości podania bliskiej prawdy wartości Open Rate, ponieważ:

  1. aby zmierzyć Open Rate należy w treści HTMLowej umieścić odwołanie do pliku graficznego za pomocą linku, który śledzi liczbę jego wywołań. Jeśli nasz e-mail zawiera wyłącznie treść tekstową, bez treści HTML, zmierzenie Open Rate jest niemożliwe.
  2. zdecydowana większość nowoczesnych programów pocztowych i tzw. WebMaili domyślnie blokuje wyświetlanie grafiki z zewnętrznego serwera. Oznacza to, że nawet jeśli wyślesz e-mail w HTML, to większości odbiorców program pocztowy lub WebMail zablokuje wyświetlenie grafiki służącej do zliczania Open Rate.

Przydatność Open Rate

Wskaźnika Open Rate NIE należy:

  1. rozpatrywać w kategoriach bezwzględnych. Nikt nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, jaka wartość Open Rate jest prawidłowa.
  2. porównywać ze wskaźnikami Open Rate na innych listach adresowych

Wskaźnik Open Rate przydatny jest:

  1. do porównywania skuteczności TEMATÓW e-maili wysłanych do tej samej i tak samo licznej grupy docelowej w krótkich odstępach czasu.
  2. do oceny trendów na przestrzeni dłuższego czasu w ramach 1 listy adresowej ze świadomością dużego błędu statystycznego
  3. jako jeden ze wskaźników znacznego spadku zainteresowania naszymi e-mailami w przypadku spadku wskaźnika do naprawdę niskiego poziomu w stosunku do wcześniej obserwowanego.