Użytkownicy - w tej zakładce znajdziesz informacje o użytkownikach, którzy mają dostęp do Twojej strony i jaki jest ich poziom uprawnień. Tutaj możesz także dodać użytkownika.