Dowiesz się czym jest edytor WYSIWYG oraz jak z niego korzystać.

 1. Edytor WYSIWYG (ang. what you see is what you get) to prosty edytor do dodawania tekstu i plików na stronę. Zalecany dla osób, które nie znają języków kodowania wżywanych do stron internetowych.

  Edytor WYSIWYG impleSITE

 2. Ikony od lewej strony:
  • wycinanie - wytnij zaznaczony kawałek tekstu (żeby ta opcja była dostępna, tekst musi być zaznaczony)
  • kopiowanie - skopiuj zaznaczony kawałek tekstu (żeby ta opcja była dostępna, tekst musi być zaznaczony)
  • wklej - otwiera pole tekstowe, do którego możesz wkleić swój kawałek tekstu
  • wklej jako czysty tekst - otwiera pole tekstowe, do którego możesz wkleić swój kawałek tekstu
  • wklej z programu MS Word - otwiera pole tekstowe, do którego możesz wkleić swój kawałek tekstu skopiowany z programu Microsoft Word. Do czego to potrzebne? Dzięki temu usuniesz wszystkie style, które są dołączone do Twojego tekstu w Microsoft Word. Jest to potrzebne ze względu na to, że tekst po prostu skopiowany z Word-a będzie wyświetlał się inaczej niż tekst pisany w edytorze WYSIWYG ze względu na formatowanie dołączone do tekstu z Word-a. Aby zapobiec różnym czcionkom i stylom tekstu na stronie, swoje treści z programu Microsoft Word wklejaj z pomocą tej opcj

  Edytor WYSIWYG impleSITE

 3. Ikony od lewej strony:
  • cofnij - cofnij zmiany, które zrobiłeś
  • przywróć - przywróć zmiany, które cofnąłeś
  • sprawdź pisownię - opcja pozwala sprawdzić pisownię, czy wszystko jest napisane poprawnie. Niestety dla opcja działa tylko dla języka angielskiego (SCYAT i sprawdź pisownię). Do sprawdzania pisowni w języku polskim polecamy ortograf.pl
  • Link - możesz wstawić do tekst słowo, które będzie linkiem do wybranej przez Ciebie strony
  • Usuwanie linku - zaznacz tekst, z którego chcesz usunąć link, a następnie kliknij w tej przycisk
  • Kotwica - kotwice są niewidoczne dla użytkowników z zewnątrz, widzisz je tylko Ty w edytorze WYSIWYG. Kotwice są przydatne przy tworzeniu chociażby spisów treści, możesz stworzyć tekst, który będzie wyglądał jak link, tylko zamiast przenosić na inną stronę, po kliknięciu użytkownikowi strona przewinie się do ustalonej przez Ciebie kotwicy.

  Edytor WYSIWYG impleSITE

 4. Ikony od lewej strony:
  • Obrazek - umożliwia wstawienie obrazka na stronie, hiperłącza i jego parametrów (wysokości, szerokości itp.)
  • Tabela - umożliwia wstawienie tabeli na stronie
  • Wstaw poziomą linię - umożliwia wstawienie poziomej linii na stronie, przydatne przy rozdzielaniu bloków tekstu, zagadnień lub przykładów
  • Wstaw znak specjalny - umożliwia wstawianie znaków specjalnych do tekstu

  Edytor WYSIWYG impleSITE

 5. Pełen ekran - umożliwia powiększenie edytora na całe okno przeglądarki.

  Edytor WYSIWYG impleSITE

  Edytor WYSIWYG impleSITE

 6. Żródło dokumentu - pokazuje kod strony z edytora WYSIWYG.

  Edytor WYSIWYG impleSITE

  Edytor WYSIWYG impleSITE

 7. Opcje formatowania testu - z pomocą tych narzędzi możesz formatować tekst tak jak w każdym edytorze tekstu (np. Word czy Pages)

  Edytor WYSIWYG impleSITE