Jak sprawdzić poziom dostępu użytkownika w impleSITE?

  1. Sprawdzanie poziomu dostępu użytkowników - możesz sprawdzić jaki poziom dostępu ma każdy z poszczególnych użytkowników. Po prawej stronie znajdziesz liczbę użytkowników o takim dostępie.

    Sprawdzanie poziomu dostępu użytkowników w impleSITE

    Sprawdzanie poziomu dostępu użytkowników w impleSITE