Jak tworzyć foldery w impleSITE?

UWAGA - w nazwie plików polecamy nie używać polskich znaków, spacji i znaków specjalnych.
Polecane nazewnictwo litery, cyfry, podkreślniki zamiast spacji
Przykład: Nazwa_folderu_1234.jpg

  1. Żeby utworzyć folder w pierwszej kolejności wpisz jego nazwę a następnie kliknij „dodaj folder”
    UWAGA - w nazwie folderów polecamy nie używać polskich znaków, spacji i znaków specjalnych

    Foldery impleSITE

    Foldery impleSITE