Każda strona może mieć zdefiniowaną dowolną ilość wstawek lokalnych. Wstawki lokalne definiujemy na samym dole strony edycji podstrony. Zachowują się one podobnie do Wstawek HTML - za ich pomocą definiujemy fragmenty kodu html albo inne treści, które potem używamy w treści i w szablonach.

Różnica jest taka, że:

  1. wstawki lokalne działają tylko w obrębie jednej podstrony
  2. dla każdej podstrony definiujemy je osobno, ale wiele stron może używać wstawki o takim samym unikalnych kodzie.
  3. flaga wyświetlająca wstawkę lokalną ma postać {PAGE:_kod_wstawki}, np. {PAGE:_header_image} dla adresu obrazka nagłówka - analogicznie do flag wyświetlających elementy strony, jak {PAGE:title} do wyświetlania tytułu strony, ale dla odróżnienia, wstawki lokalne zawierają podkreślenie na poczatku nazwy.

Czemu służą takie wstawki? Bardzo ułatwiają projektowanie zaawansowanych stron. Np.

  1. Jeśli definiujemy menu, które ma wyświetlać miniaturkę powiązaną z konkretną stroną, możemy dodać do kodu {PAGE:_thumb_image} a następnie w każdej podstronie wyświetlanej przez menu dodać wstawkę thumb_image zawierającą adres obrazka.
  2. Jeśli chcemy w szablonie wyświetlić jakieś dodatkowe informacje poza treścią strony, np. obrazek nagłówka, możemy analogicznie umieścić w kodzie szablonu:  {PAGE:_header_image} i w danej stronie dodać header_image z adresem obrazka.

Do tej pory konieczne było umieszczanie plików o nazwach ID_STRONY.jpg w katalogach np. thumbs i headers i odwoływanie się do nich przez /custom/thumbs/{PAGE:aid}.jpg. Teraz otrzymujemy więcej swobody, a obrazki możemy wgrywać gdziekolwiek z jakąkolwiek nazwą.