Jak dodać pliki na impleSITE?

UWAGA - w nazwie plików polecamy nie używać polskich znaków, spacji i znaków specjalnych.
Polecane nazewnictwo litery, cyfry, podkreślniki zamiast spacji
Przykład: Nazwa_pliku_1234.jpg

  1. Dodawanie plików - żeby dodać plik, przejdź do zakładki „Pliki”.

    Dodawanie plików impleSITE

  2. Następnie w pole pliki, przeciągnij pliki, które chcesz wgrać na serwer.

    Dodawanie plików impleSITE

  3. Plik „5 Pliki” nie wgrał się ze względu na to, że jest w niedozwolonym formacie. Natomiast plik „5_pliki_1.png” jest już na serwerze.

    Dodawanie plików impleSITE