Jak usunąć obraz lub plik w impleSITE?

  1. Żeby usunąć plik lub folder, kliknij niebieski krzyżyk po prawej stronie.

    Usuwanie plików i folderów w impleSITE