Personalizacja linku

Możesz personalizować ten link.

{EMAIL} zostanie zamieniony na adres e-mail użytkownika.

{ID} zostanie zamieniony na numer ID użytkownika.

1573821661 zostanie zamieniony na aktualny czas w formie unixowej.

f0499f9f2ee1cd3384743b0d2f79df18 zostanie zastąpiony na skrót MD5 wyliczony funkcją .

cad047ceefdb0a830aaba74d2c3d872d5b6680a3b9edba424531a4a062383852 zostanie zastąpiony na skrót SHA-2 (256 bit) wyliczony funkcją .

Link zostanie spersonalizowany w takiej kolejności, jak powyżej. Można więc łączyć te funkcje.

PRZYKŁAD:

http://twojadomena.pl/api.php?time=1573821661&key={SHA256:543rwefedwfs{EMAIL}1573821661}

Jeśli adres e-mail użytkownika to joedoe@gmail.com a znacznik czasu to 1326739770 otrzymamy:

http://twojadomena.pl/api.php?time=1326739770&key=9588199d4f172d4f191ec37f4fb0a21feb86fe1a5a7b839d5288a1c97872c54a

Zmienna key (klucz) zostanie wyliczony za pomocą 256 bitowego skrótu, którego nie da się złamać.
MD5 to popularna alternatywa, ale nie tak bezpieczna.

Teraz możemy sprawdzić, czy połączenie do skryptu api.php jest prawidłowe:

 time()) {
	die('Zly znacznik czasu. Znacznik w linku: '.$_GET['time'].', znacznik serwera '.time());
}

?>

WAŻNE: Jeśli chcesz weryfikować linki za pomocą znacznika czasu, zwróć uwagę na ewentualną różnicę czasu serwera Ekademii i Twojego serwera.

Zmodyfikowano 2019-04-29

Top