Tworzenie produktów

Produktem może być kurs on-line, forum, płatny serwis abonamentowy, szkolenie, konsultacje, konferencja i inne produkty i usługi "wiedzowe".

Produkt może być płatny lub darmowy. Produkt płatny nadal może być udostępniany za darmo za pomocą kuponu.

Pordukt może służyć do obsłużeni asprzedaży, dostarczenia wiedzy, dostarczenia informacji o produkcie (np. o szkoleniu na żywo), pozyskania danych potencjalnych Klientów (np. darmowy kurs), pozyskania danych do integracji z zewnętrznymi systemami CRM. Za pomocą jednego produktu możesz zrealizować wszystkie te operacje na raz, jedną albo kilka. Ty decydujesz.

Najnowsze artykuły

Zmodyfikowano 4 weeks ago (2020-01-21)

Top