Webhook - Adres skryptu na Twoim serwerze wywoływany przez platformę

Jeśli podasz adres skryptu, Ekademia wyśle na te adresy metodą POST dane
zamówienia.

Możesz np. stworzyć skrypt zapisujący wszystkich, którzy kupili Twój produkt
na listę mailingową Twoich klientów.

Z poziomu skryptu będziesz miał dostęp do danych wysłanych przez Ekademię
za pomocą zmiennych $_POST['Nazwa zmiennej']

Np. Jeśli $_POST['paid'] równe będzie 0, oznacza to, że właśnie złożono
zamówienie. Jeśli będzie równe 1, oznacza to, że właśnie opłacono zamówienie.

Możesz dodać również adres EMAIL oraz skrócone metodą MD5/SHA-2 informacje do adresu. Zobacz Personalizacja linku

Oto lista wszystkich zmiennych:

Nazwa zmiennej Opis zmiennej Format zmiennej
order_id numer zamówienia numeryczny
product_id numer produktu numeryczny
product_shortname skrócona nazwa (slug) produktu ciąg znaków (a-Z0-9-_)
product_fullname pełna nazwa produktu ciąg znaków
product_category numer kategorii numeryczny
product_type typ produktu ciąg znaków (a-z)
product_lang jeżyk produktu 2 znakowy kod (np. pl)
product_wwwroot adres platformy np. http://www.ekademia.pl
product_url adres wnętrza produktu pełen url
creator_id numer organizatora numeryczny
coach_id numer trenera numeryczny
amount cena brutto format 0.00
session_id sesja ciąg znaków
paid czy opłacone 0 lub 1
order_date unixowa data zamówienia numeryczny
paid_date unixowa data opłacenia numeryczny
return_date unixowa data zwrotu numeryczny
client_id numer klienta numeryczny
email e-mail klienta ciąg znaków
phone telefon klienta ciąg znaków
first_name imię klienta ciąg znaków
last_name nazwisko klienta ciąg znaków
street ulica klienta ciąg znaków
street_hn numer domu klienta ciąg znaków
street_an numer lokalu klienta ciąg znaków
post_code kod pocztowy klienta ciąg znaków
city miasto klienta ciąg znaków
country kraj klienta kod 2 literowy
company firma klienta ciąg znaków
nip NIP klienta ciąg znaków
language język klienta 2 znakowy kod (np. pl)
client_ip adres IP klienta ciąg cyfr i kropek
payback_login nieużywane ciąg znaków
send_first_name nieużywane ciąg znaków
send_last_name nieużywane ciąg znaków
send_street nieużywane ciąg znaków
send_street_hn nieużywane ciąg znaków
send_street_an nieużywane ciąg znaków
send_post_code nieużywane ciąg znaków
send_city nieużywane ciąg znaków
send_country nieużywane ciąg znaków
utm_source parametr źródła z Google Analytics ciąg znaków
utm_medium parametr medium z Google Analytics ciąg znaków
utm_content parametr wersji reklamy z Google Analytics ciąg znaków
utm_term słowo kluczowe z Google Analytics ciąg znaków
utm_campaign nazwa kampanii z Google Analytics ciąg znaków
track kod kampanii ciąg znaków
group nieużywane ciąg znaków
Tematy

Zmodyfikowano 9 months ago (2019-04-29)

Top