Jak są naliczane prowizje partnerskie?

Aktywując kurs do sprzedaży, można ustawić prowizje dla partnerów:

Prowizje partnerskie są naliczane jeśli Klient ma cookie i/lub ma zapisanego partnera w bazie danych gdy się rejestrował na Ekademii. Jeśli Klient wejdzie np. z Google i nie ma żadnego cookie, to rejestrując się pierwszy raz, Ekademia zostanie dopisana jako partner polecający - jest to wynagrodzenie za naszą pracę nad promocją serwisu.

Dlatego promując własny kurs zawsze powinno dodać się swój link partnerski dodając na końcu linku do oferty lub formularza:

#tX

gdzie X to numer w programie partnerskim www.cnebpoints.com

Na przykład:

www.ekademia.pl/kurs/InternetowyMilioner#t1

System NIE naliczy prowizji partnerskiej, jeśli:

  • nie ma polecającego,
  • polecający jest również Klientem (własne zakupy)
  • polecający jest twórcą kursu (aby nie naliczać w Ekademii prowizji do zapłaty a w cnebPoints tej samej prowizji do wypłaty).

Jeśli kurs ma zdefiniowaną prowizję partnerską i nie są spełnione powyższe warunki:

  • Partner, który jest zapisany w bazie, dostaje prowizję wieczną, obecnie 2%.
  • Partner, który jest w cookie dostaje całą prowizję partnerską, albo pomniejszoną o te 2%.

Jeśli nie jest zdefiniowania prowizja, kurs nie będzie widoczny w katalogu ani w wyszukiwarce, ale będzie można na niego wejść z bezpośredniego linku. Pojawi się też w Moich kursach, gdy ktoś go kupi.

Jeśli prowizja jest niewielka (w zł), nie wysyłamy też informacji partnerom o aktywacji takiego kursu.

Zobacz też:

Prowizje za sprzedaż i prowizje partnerskie – wyliczenia

Zmodyfikowano 1 year ago (2019-07-22)

Top