Kontakt

IMPLE P.S.A.
ul. Łańcucka 12a lok. 8
80-809 Gdańsk
Tel.: 502-246-045
biuro@imple.pl

Numer konta bankowego: PL27 1140 1065 0000 4146 3100 1001

Dane rejestrowe:
NIP: 5833444462
REGON: 521167550

Wpisana do Rejestru Przędsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ pod numerem 0000951264, o kapitale akcyjnym 10.000 zł wpłaconym w całości.

Author: Piotr Majewski
Od 2000 r. pomagam przedsiębiorcom promować i sprzedawać usługi oraz kursy w internecie. W tym celu stworzyłem IMPLE.