impleBOT: Cennik i Porównanie

 • wybierz Twój plan:

 • dokładny opis możliwości

 • Wsparcie techniczne
 • Maksymalna liczba subskrybentów na 1 koncie/liście
 • W impleBOT każde konto/lista odpowiada 1 liście adresowej i 1 zestawowi wiadomości wielokrotnego autorespondera. Liczba ta oznacza liczbę kont, jaką możemy zarządzać z poziomu indywidualnego loginu i hasła lub z poziomu MANAGERaLiczba kont/list (kolejek wielokrotnych autoresponderów)
 • Liczba mailingów / dzień
 • Wysyłka e-maili zużywa transfer. Typowy e-mail HTML to okolo 5 KB. Maile do 5KB zużywają tyle ile ważą. 5 do 100KB zużywają 5KB i po 5KB za każde dodatkowe 100KB. 100 MB transferu pozwala więc wysłać ok. 20 000 e-maili. Po wyczerpaniu transferu należy go dokupić.Transfer na wysyłkę e-maili
 • Zobacz: www.implebot.pl/pomoc/subskrybenci/import/Import bazy subskrybentów przy opłacie rocznej
 • Wielokrotny autoresponder to wyjątkowa funkcjonalność impleBOT, która pozwala z góry zdefiniować dowolną liczbę wiadomości, które będą wysyłane do subskrybentów w zadanych przez Ciebie odstępach czasu. Każdy subskrybent otrzyma te wiadomości według indywidualnie obliczonego przez impleBOT harmonogramu. Możliwe jest w ten sposób utworzenie kursu e-mailowego, który każdy subskrybent otrzyma indywidualnie albo zdefiniowanie np. wiadomości, którą każdy nowy subskrybent ma otrzymać po 30 dniach od obecności na liście – z reklamą, zapytaniem o opinię itd.Wielokrotny autoresponder / Follow-UP
 • Maksymalna długość kolejki wiadomości auotrespondera
 • Filtrowanie subskrybentów po wielu parametrach
 • W każdej chwili można wyeksportować listę subskrybentów w formacie CSV.Eksport subskrybentów - wszystkich lub wybranych filterm subskrybentów
 • Obsługa i generator formularzy subskrypcji
 • API (Metoda GET) pozwala za pomocą wywołania specjalnego adresu www zapisać subskrybenta na listę, usunąc go z listy albo zmodyfikować jego dane. API pozwala więc zintegrować impleBOT z innym systemem on-line – np. sklepem internetowym – w celu zautomatyzowania zarządzania listą adresową. API MANAGERa pozwala również kopiowac i przenosić subskrybentów między listami/kontami. Otrzymasz przykłady gotowych skryptów.API – Metoda GET – umożliwiające zapisywanie, usuwanie i modyfikowanie subskrybentów
 • Wysyłanie jednorazowych mailingów do wszystkich lub wybranych subskrybentów za pomocą filtru subskrybentówWysyłanie mailingów
 • Testowanie mailingów przed wysyłką
 • Personalizacja pozwala automatycznie umieszczać indywidualne dane subskrybenta w temacie i treści e-maila.Personalizacja treści i tematu e-maili
 •  
 • impleBOT.pl może automatycznie śledzić liczbę UNIKALNYCH kliknięć w linki umieszczone w Twoich mailingach i wiadomościach autorespondera. Rezultat tego śledzenia widać na liście wiadomości/mailingów w formie statystyki kliknięć. Ponadto impleBOT pozwala filtrować subskrybentów na podstawie faktu kliknięcia w link w danym mailingu/wiadomości. Możliwe jest więc zarówno wysłanie mailingu do osób, które kliknęły lub nie kliknęły w wybrany przez nas link.Śledzenie klikalności linków w mailingach i wiadomościach autorespondera
 • Do 3 wersji / mailingTesty A/B mailingów
 • Skutkiem MASKOWANIA impleBOT.pl jest zastąpienie domeny implebot.pl Twoją domeną we wszystkich “linkach systemowych” wstawianych przez impleBOT.pl - więcej youtu.be/hhfR9XUhgeQUkrywanie linków systemowych własnym adresem www (Maskowanie)
 • E-mail z prośbą o potwierdzenie podpisany przez Ciebie/ Twoją firmę
 • Personalizacja pozwala automatycznie umieszczać indywidualne dane subskrybenta w śledzonych linkach oraz w przekierowaniach po zapisaniu się, potwierdzeniu subskrypcji lub rezygnacji z subskrypcji.Personalizacja linków w mailach, po zapisie, potwierdzeniu i rezygnacji
 • Poza imieniem, nazwiskiem i e-mailem możemy za pomocą personalizacji wstawić dodatkowe 5 pól informacyjnych o wybranej przez nas treści. W formularzu subskrypcji lub wykorzystujące metodę GET (API) możliwe jest dodanie 5 pól informacyjnych o dowolnej treści do danych danego subskrybenta.Personalizacja za pomocą dodatkowych pól informacyjnych
 • Szyfrowanie pozwala umieścić w temacie, treści, śledzonym linku lub przekierowaniu treść skróconą za pomocą funkcji szyfrującej. Dzięki temu możliwe jest umożliwienie subskrybentom bezpiecznego i kontrolowanego dostępu do innych naszych serwisów lub wygenerowanie kuponu. Umieszczając w ww. miejsach kod w postaci 42bb221e2572df4eac34bc51a5c925c5sekretny_kod} impleBOT zamieni to na - dzięki temu wiemy, że osoba wchodząca na daną stronę na pewno otrzymała od nas link i ma do tego prawo. Jest to element systemu personalizacji dokładnie opisany w pomocy do personalizacji.Automatyczne szyfrowanie danych w linkach i przekierowaniach
 • Wysyłki autorespondera i mailingów, rezygnacji, metod zapisywania się i źródeł pozyskiwania subskrybentówRaporty
 • Istniejące konto FreeBOT lub impleBOT - opłacone lub nie - można dopisać do MANAGERa przedłużając odpowiednio jego abonament.Możliwość późniejszego dopisania konta do MANAGERa
 • Logując się na stronie www.implebot.pl/manager na 1 tylko login i hasło będziesz mógł bez potrzeby ponownego logowania zarządzać każdym swoim kontem impleBOT tak, jakbyś to robił poprzez standardowy panel do zarządzania 1 kontem. Oprócz wszystkich standardowych funkcjonalności impleBOT, panel Managera pozwala również na wykonywanie operacji zaawansowanych (np. kopiowanie subskrybentów między kontami) oraz operacji zbiorczych na wielu kontach (multimailingi, masowa zmiana haseł). Więcej youtu.be/4yphiUTCvgwZarządzanie wieloma kontami z 1 loginu
 • Tworzenie nowych kont i dopisywanie istniejących do MANAGERa
 • MultiMailing to mailing wysłany za jednym razem do dowolnej liczby Twoich kont. MultiMailingi tworzy się w panelu Managera wybierając najpierw z listy od 1 do wszystkich Twoich kont impleBOT, a następnie tworząc mailing tak, ajkbyś to robił tworząc normalny mailing na jednym koncie. impleBOT zaplanuje na wybraną datę w przyszłości (najwcześniej na następny dzień) zdefiniowany tak mailing na każdym koncie automatycznie deduplikując (usuwając duplikujące się) e-maile subskrybentów. Każdy tak zdefiniowany mailing jest widoczny jak normalny mailing na każdym koncie impleBOT. Ponadto otrzymujesz listę multimailingów ze zbiorczymi statystykami i opcją podglądu zestawienia statystyk dla każdego konta oraz masowego kopiowania osób, które kliknęły na link do wybraną listę.Wysyłanie MultiMailingu zbiorczego do wielu kont / list
 • Wysyłki autorespondera i mailingów, rezygnacji, metod zapisywania się i źródeł pozyskiwania subskrybentówRaporty zbiorcze dla wszystkich kont MANAGERa
 • Manager ma całkowitą swobodę w kopiowaniu subsktybentów pomiędzy swoimi listami bez potrzeby potwierdzania wpisania na nową listę przez subskrybenta. Wystarczy skorzystać z odpowiedniego formularza w zakładce Subskrybenci > Eksportuj subskrybentów. Możliwe jest kopiowanie tylko niektórych subskrybentów wybranych za pomocą rozbudowanego Filtru dostępnego zakładce Subskrybenci > Filtr.Kopiowanie subskrybentów między kontami bez dodatkowego potwierdzania
 • Manager może też zdefiniować w Ustawieniach konta inne należące do niego konto impleBOT, na które zostaną przeniesieni wszyscy subskrybenci, którzy otrzymali wszystkie wiadomości z kolejki autorespondera danego konta. Operacja ta nie wymaga potwierdzenia przez subskrybenta. Można też ręcznie skopiować, a następnie usunąć subskrybentów Przenoszenie subskrybetnów między kontami bez dodatkowego potwierdzania
 • Manager może za pomocą API (metody GET) wywoływanej z własnego serwera przenieść lub skopiować na inną swoją listę dowolnego subskrybenta bez potrzeby potwierdzania z jego strony. Dzięki temu możliwe jest np. przeniesienie/skopiowanie osoby z listy potencjalnych Klientów na listę Klientów po dokonaniu przez nią zakupu w naszym sklepie. Otrzymasz przykłady gotowych skryptów.API: Kopiowanie i przenoszenie indywidualnych subskrybetnów między kontami bez potwierdzania
 • Skutkiem MASKOWANIA impleBOT.pl jest zastąpienie domeny implebot.pl Twoją domeną we wszystkich “linkach systemowych” wstawianych przez impleBOT.plMaskowanie linków systemowych na wielu kontach tym samym adresem www
 •  
 
 • impleBOT ONE

 • 47 zł

  miesięcznie

  (lub 423 zł / rok)

 • Strona pomocy i e-mail
 • do 500.000 unikalnych adresów e-maili
 • 1
 • Po wygaśnięciu abonamentu otrzyma uprawnienia konta FreeBOT1
 • Płatny osobno
 • Po każdym opłaconym rocznym abonamencie, TYLKO zgodnie z zasadami importu - www.implebot.pl/pomoc/subskrybenci/import/jednorazowy import
  do 1000 subskrybentów
 • yes
 • Wysyłane w ramach transferubez ograniczeń
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • 1 mailing dziennie rozliczany w ramach dostępnego transferu1 / dzień
 • yes
 • yes
 • impleBOT ONE

 • Do 9 linków na e-mail w autoresponderze i w mailingach yes
 • yes
 • yes
 • Z opcją wyboru typu zgody marketingowej oraz obowiązkiem informacyjnym wymaganym przez RODO. Możliwość zmodyfikowania po włączeniu MaskowaniaPodpisany przez Ciebie lub o dowolnej treści
 • yes
 • Do 5 pól / subskrybenta
 • yes
 • yes
 • yes
 • no
 • nie dotyczy
 • nie dotyczy
 • nie dotyczy
 • no
 • no
 • no
 • no
 • impleBOT ONE

 
 • MANAGER

 • 47 zł

  do 447 zł miesięcznie

  (od 423 zł / rok)

 • Strona pomocy, e-mail
 • do limitu zaliczani są tylko unikalni subskrybenci ze statusem "aktywny" lub "koniec" nie ważne na ilu listach są zduplikowani5.000 do 500.000 unikalnych adresów e-mail na wszystkich subkontach/listach
 • Możliwość utworzenia kont impleBOT ONE zarządzanych z jednego konta MANAGERa lub niezależniedo 100
 • Koszt abonamentu / max. liczba kont1 / listę
 • Do rozdysponowania na wszystkie listy Płatny osobno
 • Po każdym opłaconym rocznym abonamencie, TYLKO zgodnie z zasadami importu - www.implebot.pl/pomoc/subskrybenci/import/ - do rozdysponowania pomiędzy wybrane konta - kopiowanie subskrybentów między kontami nie zużywa limitu.moduł importu z limitem
  5.000 do 500.000 subskrybentów. Kopiowanie sub. między listami bez limitu.
 • yes x 100
 • Wysyłane w ramach transferubez ograniczeń
 • yes
 • yes
 • yes
 • yes
 • 1 mailing dziennie na konto/listę rozliczany w ramach dostępnego transferu1 / dzień / konto
 • yes
 • yes
 • MANAGER

 • Do 9 linków na e-mail w autoresponderze i w mailingach yes
 • yes
 • yes
 • Z opcją wyboru typu zgody marketingowej oraz obowiązkiem informacyjnym wymaganym przez RODO. Możliwość zmodyfikowania po włączeniu MaskowaniaPodpisany przez Ciebie lub o dowolnej treści
 • yes
 • Do 5 pól / subskrybenta
 • yes
 • yes
 • nie dotyczy
 • W ramach 1 MANAGERa yes
 • yes
 • W ramach 1 MANAGERa yes
 • W ramach 1 MANAGERa yes
 • W ramach 1 MANAGERa yes
 • yes
 • W ramach 1 MANAGERa yes
 • W ramach 1 MANAGERa yes
 • MANAGER

 

Top