NOWOŚĆ: Lokalne zmienne we Fragmentach Kodu HTML

piątek, 20 grudzień 19, 18:00

Fragmenty Kodu HTML mogą przyjmować od dzisiaj do 3 lokalnych zmiennych (tj. działających tylko wewnątrz danego fragmentu).

W tym celu należy wywołać fragment kodu za pomocą: {HTML:nazwa_fragmentu:zmienna1|zmienna2|zmienna3}. W treści Fragmentu należy wpisać {VAR_1}, {VAR_2}, {VAR_3} tam, gdzie ma pojawić się lokalna zmienna.
Lokalne zmienne moga zawierać znaki alfanumeryczne, %, /, &, (, ), spację, =, -, @, ?, #, ,, ., :, ;
Lokalną zmienną można zmodyfikować umieszczone wewnątrz Fragmentu inne flagi, np: {SETUP:{VAR_1}}, {URL:{VAR_1}}, {PAGE:{VAR_1}} itd.
Na przykład tworzymy Fragment kodu HTML o nazwie implesite_ulamek_korzysci o takej treści:

To tylko ułamek korzyści impleSITE, poczytaj więcej na ten temat.A następnie na stronie dodajemy fragment: {HTML:implesite_ulamek_korzysci:123}, gdzie 123 to numer strony, do której chcemy utworzyć link wewnątrz Fragmentu Kodu HTML.
Komentarze