NOWOŚĆ: Znacznie ułatwiliśmy tworzenie skomplikowanych MENU

czwartek, 5 grudzień 19, 17:00

impleSITE od dawna posiadał bardzo elastyczny system generowania MENU. Wymagał on jednak bardzo sprawnego posługiwania się kodem HTML. Teraz to ułatwiliśmy...

Od dzisiaj możliwe jest:
  1. zagnieżdżanie 1 menu w drugim menu
  2. definiowanie strony nadrzędnej z poziomu flagi MENU po dodaniu numeru strony: {MENU:nazwa_menu:numer_strony}.
Przykład poziomu 1 menu nadrzędnego:
Menu nadrzędne
Za pomocą flagi {MENU:podmenu1:{PAGE:aid}} zagnieżdżamy w elemencie danej strony podmenu dla tej konkretnej strony.
Przykład poziomu 2 podmenu1:
Podmenu
Komentarze