Wróc do Pomocy

Wiki

Wiki jest platformą do grupowego tworzenia dokumentów w prostym języku zapisu przy użyciu przeglądarki internetowej.

Korzystanie z Wiki


Wiki to platforma do wspólnej pracy nad projektami. Zasady jej działania są proste.

  • Tekst jest pisany i zapisywany.
  • Póxniej każdy może ten tekst przeczytać. Jeśli osoba ta chce wprowadzić jakiś zmiany, coś dodać, może wybrać 'Edytuj' i to zrobić.
  • Po zapisaniu zmian, nowa wersja jest dostępna dla wszystkich.


Z wiki jest również możliwe dodanie nowej strony lub linku do istniejącej już strony.

  • Link jest tworzony za pomocą WikiWord. Jest to jedno słowo zawierające przynajmniej dwie wielkie litery. Jeśli strona z taka nazwą już istnieje, zostanie automatycznie zlinkowana, jeśli nie, zostanie wyświetlony znak zapytania.
  • Kliknięcie na ten znak zapytania otworzy nową, pustą stronę o nazwie klikniętego WikiWord gotową do edycji.


"Wiki wiki" w języku Hawajskim oznacza "super szybki". Nazwa dobrze oddaje szybkość tworzenia, zmieniania, poprawiania i aktualizowania dokuementów za pomocą tego modułu.

Zasada jest taka, że wszyscy mający prawo edycji mogą wprowadzać dowolne zmiany w dokumentach składających się na serwer wiki, ale zmiany te są odwracalne. Wszyscy, którzy mają dostęp do serwera wiki mogą czytać zawarte w nim pliki. Moduł ma opcje ograniczania czytania i edycji.

Moduł ten powstał na podstawie Erfurt Wiki.

Zmodyfikowano 11 months ago (2019-06-17)

Top