Wielokrotny autoresponder

Czym jest wielokrotny autoresponder?

To niesłychanie użyteczne narzedzie marketingowe. Wielu marketerów (łącznie ze mną) uważa je za najważniejsze albo jedno z najważniejszych narzędzi w e-marketingu.

Wielokrotny autoresponder działa tak, jak zwykły autoresponder. Różnica polega na tym, że wielokrotny autoresponder może wysyłać całą serię wcześniej przygotowanych listów w ustalonych z góry odstępach czasu.

Używa się tego narzedzia głównie w celu stworzenia wieloczęściowego kursu e-mailowego lub serii maili nt. produktu, firmy.

Osoba ma zwykle dwie możliwości zapisania się na serię - wysyłając e-mail na wskazany adres lub wypełniając formularz na stronie www. Dobry system odsyła prośbę o potwierdzenie adresu (double opt-in). Dopiero po potwierdzeniu rozpoczyna się wysyłanie maili.

Z narzędzie tego powinien korzystać każdy e-biznes, który jest w Internecie w celu osiągnięcia realnych korzyści - niekoniecznie finansowych.

Wielokrotny autoresponder w impleBOT/FreeBOT

To wyjątkowa funkcjonalność, która pozwala Ci z góry zdefiniować dowolną liczbę wiadomości, które będą wysyłane do Twoich subskrybentów w zadanych przez Ciebie odstępach czasu.

Każdy subskrybent otrzyma te wiadomości według indywidualnie obliczonego przez impleBOT harmonogramu.

Możesz dzięki temu utworzyć kurs e-mailowy, który każdy subskrybent otrzyma indywidualnie albo zdefiniować np. wiadomość, którą każdy nowy subskrybent ma otrzymać po 30 dniach od zapisania się na Twoją listę. A w niej możesz umieścić reklamę, zapytanie o opinię, ofertę itd.

Top