Ukrywanie e-maili subskrybentów

Wszystkimi kontami w ramach impleBOT MANAGERa można zarządzać albo za pomocą konta MANAGERa, albo z poziomu panelu indywidualnego konta za pomocą jego indywidualnego loginu i hasła.

Jeśli na konto zarządzane przez MANAGERa Twój pracownik zaloguje się jego indywidualnym loginem i hasłem z poziomu zwykłego panelu, e-maile wszystkich subskrybentów będą zablokowane - dotyczy to również opcji eksportu.

Dzięki temu możesz powierzyć zarządzanie poszczególnymi listami konkretnym pracownikom lub podwykonawcom bez ryzyka, że ukradną Twoją bazę adresową. Wystarczy przekazać im login i hasła do konkretnej listy, którą mają zarządzać.

Oczywiści Ty, z poziomu MANAGERa, zawsze masz pełną kontrolę nad Twoimi kontami, a e-maile subskrybentów nie są ukryte.

Top