Personalizacja e-maili za pomocą dodatkowych pól z danymi

W formularzu subskrypcji lub wykorzystując metodę GET (API) możliwe jest dodanie 5 pól informacyjnych o dowolnej treści do danych danego subskrybenta. Pola te można później umieszczać w temacie i treści e-maili za pomocą automatycznej personalizacji. Dzięki temu masz możliwość bardzo dokładnej personalizacji wiadomości oraz zbierania dodatkowych danych o swoich subskrybentach, które możesz wykorzystać w sprzedaży.
Top