Liczba list adresowych i kolejek wielokrotnego autorespondera

Każde konto impleBOT lub FreeBOT to 1 lista adresowa. Listę tę można filtrować w celu eksportu wybranej części listy lub wysłania jednorazowego mailignu do tej części listy.

1 lista to również 1 kolejka wielokrotnego autorespondera. Aby część subskrybentów otrzymała inne wiadomości wielokrotnego autorespondera należy utworzyć nowe konto impleBOT.

W ramach impleBOT MANAGERa można tworzyć i zarządzać wieloma kontami impleBOT oraz swobodnie przenosić pomiędzy nimi subskrybentów bez konieczności ponownego potwierdzania subskrypcji. Jest to również rozwiązanie znacznie tańsze od posiadania wielu niezależnych kont impleBOT.

Top