Import listy wiadomości wielokrotnego autorespondera

Chcesz skopiować wszystkie wiadomości z jednego konta na drugie? Żaden problem - wystarczy wybrać konto źródłowe i kliknąć.

Wszystkie zaimportowane wiadomości zostaną zawieszone, abyś mógł je spokojnie przejrzeć i zdecydować, które mają zostać dodane do kolejki.

Dzięki temu możesz tworzyć kopie kont np. dla partnerów, dystrybutorów czy przedstawicieli handlowych, którzy będą we własnym zakresie budowali listę.

Top