Nowy sposób tworzenia i edycji menu…

czwartek, 2 listopad 23, 19:50

Nowy sposób tworzenia i edycji menu

Uprościliśmy formularz tworzenia i edycji menu. Teraz zamiast pola na kod HTML przed i po nazwie strony jest po prostu jedno pole na każdy poziom menu, w którym należy umieścić flagę {PAGE:name} tam, gdzie ma pojawić się nazwa strony. Sama logika tworzenia menu się nie zmieniła i nadal pozwala na tworzenie prostych i bajecznie skomplikowanych struktur.


Komentarze