NOWOŚĆ: Personalizacja oferty oraz adresu docelowego za pomocą parametrów w adresie

sobota, 3 marzec 18, 12:20

Dzięki temu jedna oferta może obsługiwać wiele różnych produktów ORAZ możliwa jest personalizacja oferty danymi Klienta

Za pomocą flagi {GET:parametr} możesz w treści oferty ORAZ w adresie strony docelowej umieścić dane dynamicznie przekazane w adresie. Rozwiązanie to działa w standardowych oraz bezpiecznych/szyfrowanych ofertach.

Typowy adres niezabezpieczonej oferty do wstawienia w impleBOT, Ekademii lub innym systemie wygląda tak:

http://impleoto.net/oto/9999/{EMAIL}

Oczywiście e-mail powinien być zamieniony na adres e-mail Klienta.

Jeśli tak zdefiniujemy adres strony docelowej:

Dynamiczna strona docelowa

To będziemy mogli dynamicznie przekazać do oferty adres strony, na którą ma trafić osoba niezainteresowana ofertą. Np:

http://impleoto.net/oto/9999/{EMAIL}?redirect=http://strona-docelowa

Parametrów z adresu możemy też użyć w treści strony. Np. taki link zdefiniowany w impleBOT

http://impleoto.net/oto/9999/{EMAIL}?imie={IMIE_W}&powitanie={P:Drogi/Droga}

Zamieni się na:

http://impleoto.net/oto/9999/{EMAIL}?imie=Piotrze&powitanie=Drogi

W ofercie zaś taka treść:

{GET:powitanie} {GET:imie},

Zamieni się na:

Drogi Piotrze,

Pójdźmy dalej. Ekademia pozwala tworzyć jednorazowe oferty dla każdego kursu indywidualnie. Jednak najłatwiej nad tym zapanować łącząc Ekademię z impleOTO. Daje to przede wszystkim łatwość testowania elementów oferty oraz śledzenie jej skuteczności.

Wpisujemy więc coś takiego zamiast treści jednorazowej oferty w Ekademii:

Redirect na impleOTO

Zadziało się tutaj kilka rzeczy.
  1. Po pierwsze flaga {REDIRECT:} przekierowuje na wskazany adres.
  2. {EMAIL} zamienia się na email Klienta
  3. {MD5:{EMAIL}yyy} szyfruje nam link tak, aby nie dało się go podrobić (należy wcześniej włączyć bezpieczną weryfikację w kampanii na impleOTOT)
  4. ?kurs={COURSE:shortname} zamieni się na nazwę skróconą danego produktu
I teraz jako adres strony docelowej jednorazowej oferty możemy podać: http://www.ekademia.pl/c/{GET:kurs}

A w treści oferty możemy np. zmodyfikować link do formularza z jednorazową ofertą:

{IFRAME:https://www.ekademia.pl/form/InnyProdukt?coupon=OTOkupon&utm_source={GET:kurs}&utm_medium=oto&utm_content=oto/99999:100%:2000}

W ten sposób wygenerujemy ramkę z formularzem InnegoProduktu z kuponem OTOkupon oraz parametrami UTM, które powiedzą nam skąd przyszedł Klient - z którego kursu (utm_source) oraz z której jednrazowej oferty (utm_content).

To tylko najprostsze z możliwych wdrożeń wykorzystujących personalizację.
Komentarze