Zgody marketingowe tylko dla Ciebie

Od nowych użytkowników rejestrujących się przez Twoją platformę lub Twój produkt pobieramy zgody marketingowe tylko dla Ciebie.

Zgody dla IMPLE zarówno w formularzu jak i regulaminie dotyczą tylko obsługi platformy i zamówień.
 
Zgodę marketingową użytkownik może wyrazić tylko Tobie - jako sprzedawcy produktu w trakcie zamawiania lub jako operatorowi platformy w trakcie zwykłej rejestracji.
 
Prośby o zgody marketingowe wyświetlamy po złożeniu zamówienia, aby nie przytłaczać potencjalnego klienta nadmiarem zgod. Zwróć uwagę, że poniższe zgody marketingowe dotyczą tylko sprzedawcy produktu. Jeśli dopiszesz do produktu innych administratorów danych osobowych, zostaną oni uwzględnieniu w tych zgodach:
 
Zgody marketingowe dla organizatora
 
Zachęty do wyrażenia zgód możesz zdefiniować samemu w edytorze ustawień produktu w zakładce Formularz. Te powyższe są standardowe.

Zgoda dla IMPLE tylko na podstawowe przetwarzanie

My pobieramy tylko zgodę na przetwarzanie jego danych w celach dostarczania usługi platformy:
 
Zgody na przetwarzanie danych
 
Nie komunikujemy się z Twoimi Klientami w celach marketingowych - nie pozwala nam na to RODO - chyba, że dany użytkownik jest równocześnie naszym klientem i wyrazili nam zgody niezależnie. Nie bedziemy go jednak o nie pytać na Twojej platformie.

Zarządzanie zgodami

Możesz filtrować historię zamówień po fakcie wyrażenia lub nie zgody na kontakt telefoniczny - dzięki temu unikniesz naruszenia prywatności klienta chcąc mu sprzedać inny produkt lub usługę.
 
Jeśli zintegrowałeś swoją platformę lub produkt z:
  • listą obsługiwaną przez IMPLE/bot, od wyrażenia zgód zależy, czy dany klient trafi na taką listę albo czy trafi na nią bez zgody na informacje handlowe, które IMPLE/bot pomaga przestrzegać.
  • z Pipedrive, informacje o zgodach wpiszemy do danych klienta na Twoim koncie Pipedrive - dzięki temu handlowcy nie naruszą prawa kontaktując się z nim.
  • z innym rozwiązaniem przez Webhook produktu, dane o zgodach wyślemy na ten Webhook.

Dodatkowy ADO

Definiując uprawnienia produktu możesz dodać ADO - czyli pasywnych Administratorów Danych Osobowych. Są to podmioty, którym chcesz udostępnić dane klientów do przetwarzania w celach marketingowych. Podmioty z takimi uprawnieniami pojawią się na zapytaniu o zgody, ale same dane musisz im przekazać samodzielnie. Nie ma potrzeby dopisywać podmiotów, które przetwarzają dla Ciebie dane jako podwykonawcy.
 
przypisz uprawnianie ADO Administrator Danych Osobowych
Author: Piotr Majewski
Od 2000 r. pomagam przedsiębiorcom promować i sprzedawać usługi oraz kursy w internecie. W tym celu stworzyłem IMPLE.