Za co KONKRETNIE chcesz być poważany przez te osoby?

Gdy spotkasz taką osobę w przyszłości, za co konkretnie Ci podziękuje?

Kolejne pytanie