impleBUSINESS - grupowe warsztaty wdrożeniowe z zakresu strategii

impleBUSINESS - grupowe warsztaty wdrożeniowe z zakresu strategii

Gotowy model prowadzenia biznesu wiedzowego lub usługowego wspieranego przez marketing ekspercki.

Formuła spotkań:

 1. Cotygodniowe spotkanie online trwające 30 min x liczba osób, która opłaciła w danym miesiącu udział
 2. Czwartki od 10:00, przerwa co 2,5h.
 3. Spotkania są nagrywane i publikowane uczestnikom danego miesiąca (patrz niżej).
 4. Gwarantuję Ci, że poświęcę Twojej firmie min. 30 minut tygodniowo, jeśli będziesz na spotkaniu w danym tygodniu. Ale słuchać możesz wszystkich rozmów (na żywo albo na nagraniach)
 5. Tematykę wybierasz Ty - od strategii, przez techniki, poprawianie reklam i ofert, aż po konkretne rozwiązania techniczne i poprawianie stron.
 6. Otrzymujesz 30dniowy dostęp do wszystkich materiałów Akademii (+100h materiałów uzupełniających).
 7. W spotkaniu mogą brać udział max. 2 osoby z firmy. W różnych spotkaniach mogą brać udział różne osoby przez Ciebie oddelegowane zależnie od potrzeb.

Płatności:

 1. Płatność za konkretny miesiąc kalendarzowy z góry (im szybciej, tym w większej ilości spotkań weźmiesz udział).
 2. Dostęp do spotkań online via Zoom.us w danym miesiącu po opłaceniu (jeśli zapłacisz 15go, w spotkaniach będziesz mógł/mogła brać udział od 15go).
 3. Bezterminowy dostęp do nagrań wszystkich spotkań z opłaconego miesiąca niezależnie od dnia opłacenia (jeśli zapłacisz 15go, otrzymasz dostęp do nagrań od 1 do końca miesiąca).
 4. Nie można płacić za miesiące, które już się odbyły.

Dodatkowe zasady:

 1. Zobowiązujesz się do zachowania w tajemnicy wszystkich treści niejawnych na temat innych uczestników spotkań - jeśli udostępniasz nagrania swoim współpracownikom, są oni objęci takim samym zobowiązaniem.
 2. Biorąc udział i wypowiadając się na spotkaniach udzielasz mojej firmie bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie treści tych nagrań do opracowania materiałów merytorycznych pozbawionych informacji poufnych oraz do udostępniania w dowolnej formie treści tych nagrań uczestnikom spotkań w danym miesiącu oraz moim współpracownikom objętym klauzulą poufności.
 3. Zgadzasz się, aby fragmenty nagrań zawierające Twoje wypowiedzi nie będące tajemnicą publikować wśród innych moich Klientów niekoniecznie będących uczestnikami spotkań każdego miesiąca - czasami odpowiadając na konkretne pytanie tworzę materiał uniwersalny, niedotyczący bezpośrednio Ciebie albo tylko w nieznacznym stopniu wykorzystujący Twój przykład.
 4. W przypadku świąt albo wyjątkowych sytuacji, przekładam spotkania na inny dzień w porozumieniu z uczestnikami.
 5. W wyjątkowych sytuacjach możemy usunąć fragment Twojej wypowiedzi lub materiałów, które nie powinny się znaleźć na nagraniu przed ich publikacją na platformie wśród innych uczestników. Nie może to być jednak częsta sytuacja - do omawiania tematów wyjątkowo poufnych służą konsultacje indywidualne.

 • Oferta sprzedażowa
 • To jest prezent.

  Aby zrobić komuś prezent, podaj w sekcji Twoje dane kontaktowe dane tej osoby (przynajmniej jej imię i e-mail). Utworzymy dla niej konto i powiadomimy o produkcie, gdy zapłacisz. Jeśli chcesz otrzymać rachunek/fakturę, wypełnij Dane do FV.

 • Mc.
  1
 • Cena
  1 230,00
 • SUMA (PLN)
  1 230,00
   - Te pola są wymagane

Twoje dane kontaktowe


@
Uwaga: Twój adres e-mail musi być prawdziwy
Podaj nr komórki, aby otrzymać SMS o opłaceniu.

Dane do FV


Więcej informacji

* Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu tego produktu i go w całości akceptuję.

* Wyrażam zgodę na wykonanie usługi przed ustawowym terminem 14 dni na zwrot co jest równoważne z utratą ustawowego prawa do zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od zakupu. Powyższy zapis NIE dotyczy gwarancji udzielonych przez Organizatora lub zapisanych w Regulaminie oraz sytuacji, gdyby usługa została wykonana niezgodnie z ofertą.

* Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Platformy i Polityki Prywatności Platformy i je w całości akceptuję, w tym zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych podanych w tym formularzu przez Operatora Platformy (Majewski Business Consulting Piotr Majewski) konieczne w celu założenia konta i realizacji zamówienia i innych celach opisanych w ww. dokumentach.

* Zgadzam się na przekazanie ww. danych osobowych do Majewski Business Consulting Piotr Majewski i ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia.

Zarówno formularz zamówienia, jak i formularz logowania są zabezpieczone połączeniem z naszym serwerem szyfrowanym niemożliwym do złamania kluczem 128-bit

Dodatkowo tożsamość naszego serwera potwierdza certyfikat SSL wydany przez instytucję autoryzującą. Ważność certyfikatu można sprawdzić klikając na https albo na ikonkę obok adresu strony.

Certyfikat obejmuje wiele naszych domen, więc może wskazywać inną domenę. Istotna jest informacja: "Tożsamość zweryfikowana", "Ten certyfikat jest ważny" itd.

Następnie wybierzesz formę płatności