Zobacz X usuniętych subskrybentów

Na tej liście znajdują się wyłącznie Ci subskrybenci, którzy zostali oznaczeni, jako "usunięci" nie dawniej niż tydzień temu. Po tygodniu wszyscy oznaczeni jako "usunięci" są bezpowrotnie usuwani z bazy danych. Jest tu też opcja przywracania, jeśli usuwając jakiegoś subskrybenta pomyliłeś się.
Tematy

Zmodyfikowano 7 months ago (2019-06-17)

Top