Status maila

Mail aktywny jest wysyłany w kolejce.

Mail nieaktywny nie jest wysyłany - system traktuje go, jak szkic.

Tematy

Zmodyfikowano 8 months ago (2019-04-29)

Top