Status maila

Mail aktywny jest wysyłany w kolejce.

Mail nieaktywny nie jest wysyłany - system traktuje go, jak szkic.

Zmodyfikowano 2019-04-29

Tematy
Top