Flagi {IMG_1} do {IMG_10}

Większość programów pocztowych i tzw. WebMaili (programów pocztowych on-line, jak gmail.com) nie wyświetla domyślnie obrazków pobieranych z zewnętrznego serwera - tj. dodanych do maila w postaci <*img src="http://adres_pliku_graficznego>. Bez * (gwiazdki przed "img")

Jeśli więc chcesz wyświetlić obrazek w treści wiadomości, najlepiej jest:

  1. W zakładce Załączniki wgrać go na nasz serwer.
  2. Tworząc wiadomość autorespondera lub mailing wybrać dany obrazek z listy - możesz dodać 10 obrazków.
  3. Następnie w miejscu, gdzie ma się pojawić obrazek wpisujesz po prostu {IMG_1} do {IMG_10}. Nasz system robi resztę.

Zmodyfikowano 2019-06-17

Tematy
Top