Płatność w internecie - problemy i rozwiązania

Płatność w internecie - problemy i rozwiązania

Podczas tej audycji Radio CNEB omówiłem na przykładzie własnych e-biznesów problemy związane z przyjmowaniem płatności w Internecie.

Pokazałem też wdrożone przeze mnie rozwiązania i omówiłem inne możliwe do zastosowania - w tym platnosci.pl...


Nagranie trwa 37 minut i jest dostępne w formacie MP3.