Dodawanie pytań do quizu

 1. W prawym górnym rogu znajdź żółty przycisk z napisem "produkty"
 2. Kliknij strzałkę w dół po prawej stronie przycisku
 3. Następnie kliknij w opcję "moje produkty"
 4. Wybierz produkt, do którego chcesz dodać stronę
 5. Na dole znajdź sekcję "strony" (ikonka domu), pod sekcją "organizator / administrator danych"
 6. Pod sekcją "strony" znajdziesz sekcje tej konkretnej strony. W sekcjach znajdź utworzony przez Ciebie quiz.
 7. Rozwiń ten zasób
 8. Pojawi się tylko przycisk z napisem "dodaj pytania"
 9. Po kliknięciu, otworzy się w nowej karcie edycja quizu
 10. Po prawej stronie znajdź sekcję "Domyślna kategoria pytań" pod nazwą tej sekcji kliknij w zielony przycisk z napisem "utwórz nowe pytanie"
 11. Rozwinie się lista, z której będziesz mógł wybrać rodzaj pytania jaki chcesz zastosować.
 12. Wybierz rodzaj pytania, wypełnij formularz dodawania pytania i na samym dole kliknij "zapisz zmiany"
 13. Ponownie przejdziesz do edycji quizu
 14. W sekcji "Domyślna kategoria pytań" znajdziesz nowo utworzone pytania, teraz musisz jeszcze dodać je do quizu
 15. Możesz to zrobić:
  1. opcja 1 - klikając ikonę dwóch strzałek na lewo od pytania
  2. opcja 2 - zaznaczyć checkbox po lewej stronie od pytania, a następnie kliknąć przycisk na dole z napisem "<< Dodaj do quizu"
 16. Po dodaniu pytań, w sekcji po lewej stronie na dole kliknij zielony przycisk z napisem "zapisz zmiany"

Najnowsze wpisy

Zmodyfikowano 1 month ago (2019-11-13)

Top