impleSITE

impleSITE Blog

Jesteś tutaj

Ponieważ ktoś na porównanie impleSITE z WordPress www.imple.pl/akademi... napisał, że ryzyko korzystania z impleSITE polega na tym, że korzysta się z rozwiązania "małej firmy, która może upaść", to postanowiłem, że:

Od sierpnia impleSITE płatnym użytkownikom będzie robił backup do XML zgodny ze standardem WordPress (czyli do natychmiastowego importu do WordPress), umieszczał to na Amazon S3 i wysyłał mailem linka do pobrania.

To proste rozwiązanie załatwia 2 sprawy:

- ryzyko związane z zakończeniem działalności impleSITE... ta mała firma utrzymuje impleSITE już 13 lat, no ale OK - ryzyko zawsze istnieje.

- ryzyko związane z postawieniem strony na impeSITE i zderzenie się później z potrzebą migracji na rozwiązanie bardziej rozbudowane z dowolnego powodu.

Nie budowałem impleSITE jako zamiennika dla WordPress, ale kto wie, może część firm wdrażających WP zdecyduje się w niedalekiej przyszłości wdrażać impleSITE w przypadku prostych stron firmowych z otwartą furtką na zmianę na WP, jeśli będzie trzeba. Jesteśmy w stanie udowodnić, że jest to często lepsze rozwiązanie dla Klienta i firmy wdrażającej.

BTW - już teraz robimy backupy poza serwerownią do których NIE ma fizycznego dostępu od strony serwera i trzymamy codziennie backupy baz danych z ostatnich 30 dni.